Nabídka

Nabízíme vám komplexní správu nemovitosti, kterou zajišťujeme týmem zkušených
odborníků. V oblasti správy nemovitostí pomáháme vlastníkům řešit každodenní
problémy a nalézáme úspěšná řešení.


Správa v oblasti technicko provozní:

 • vedení technické evidence domů, bytů a nebytových prostor
 • uzavírání smluv s dodavateli potřebných energií,
 • provádění pravidelných revizí a zajištění jejich následných oprav
 • zajišťování odečtů vodoměrů, spotřeby TUV a tepla
 • pravidelná kontrola stavu domů a kontrola po všech opravách
 • zastupování na veřejnoprávních jednáních
 • zajištění havarijní služby
 • zajišťování oprav a údržby domů, bytů a nebytových prostor
 • pomoc při větších opravách, rekonstrukcích a s tím spojená výběrová řízení
 • pravidelná kontrola stavu domů a kontrola po všech opravách


Správa v oblasti ekonomické:

 • evidence všech bytových a nebytových jednotek
 • evidence vlastníků, nájemníků v bytových a nebytových jednotkách
 • předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotek
 • vyúčtování všech záloh dle platných předpisů
 • vedení přehledu plateb a vymáhání pohledávek
 • vyúčtování fondu oprav a pravidelné předkládání všem vlastníkům
 • uzavírání nájemních smluv
 • zajištění domovního řádu a pomoc při řešení stanov
 • vedení účetnictví domu
 

Tento nabízený rozsah služeb je pouze standardní a lze jej doplnit a pozměnit dle potřeb
vlastníka.


Obsah stránek Menu

Kontakt Kontakt

Ing. Miroslav Mládek
Mobil: +420 777 195 560
Telefon: +420 222 588 020
Email: mladek@efip.cz


Email: efip@efip.cz
Kancelář
Domažlická 15/1053
130 00 Praha 3

Sídlo
Hůrka 103
373 15 Nová Ves
IČ: 26025060
DIČ: CZ26025060
OR Krajský soud České Budějovice oddíl C, vložka 9787

Implayo s.r.o.