Správa nemovitostí

Nabízíme vám komplexní správu nemovitosti, kterou zajišťujeme týmem zkušených
odborníků. V oblasti správy nemovitostí pomáháme vlastníkům řešit každodenní
problémy a nalézáme úspěšná řešení.

replica watch guidebook rolex modelsandrew j simon 2023 replica rolex buckley fake rolex cheap best swiss watch replicas


Správa v oblasti technicko provozní:

 • vedení technické evidence domů, bytů a nebytových prostor
 • uzavírání smluv s dodavateli potřebných energií,
 • provádění pravidelných revizí a zajištění jejich následných oprav
 • zajišťování odečtů vodoměrů, spotřeby TUV a tepla
 • pravidelná kontrola stavu domů a kontrola po všech opravách
 • zastupování na veřejnoprávních jednáních
 • smluvní zajištění havarijní služby
 • zajišťování oprav a údržby domů, bytů a nebytových prostor
 • pomoc při větších opravách, rekonstrukcích a s tím spojená výběrová řízení
 • pravidelná kontrola stavu domů a kontrola po všech opravách
 • smluvní zajištění údržby zeleně
 • smluvní zajištění pravidelného i mimořádného úklidu


Správa v oblasti ekonomické:

 • evidence všech bytových a nebytových jednotek
 • evidence vlastníků, nájemníků v bytových a nebytových jednotkách
 • předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotek
 • vyúčtování všech záloh dle platných předpisů
 • vedení přehledu plateb a vymáhání pohledávek
 • vyúčtování fondu oprav a pravidelné předkládání všem vlastníkům
 • uzavírání nájemních smluv
 • zajištění domovního řádu a pomoc při řešení stanov
 • vedení podvojného účetnictví spojeného se správou objektu,
 • zaúčtování předložených dokladů, vedení knihy dodavatelských faktur, vedení evidence majetku,
 • předkládání přehledů o přijatých zálohách od vlastníků jednotek,  

Tento nabízený rozsah služeb je pouze standardní a lze jej doplnit a pozměnit dle potřeb vlastníka.

Pro víc informací napište na e-mail: mladek@efip.cz